Діяльність адміністрації та педагогічних колективів щодо формування в учнівської молоді здорового способу життя

Усі шкільні заходи , стосовно формування в учнівської молоді здорового способу життя , плануються та організовуються у Петропавлівсько - Борщагівській ЗОШ І-ІІІ ст. згідно закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2002 року №14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» програми «Діти України» 2012-2017 рр. та активізації роботи з розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. У школі ведеться робота по реалізації проекту «Здоров’я через освіту», метою якого є функціонування системи оздоровчо - профілактичних заходів у школі на сприяння здоровому способу життя, профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі та веденню інформаційно – просвітницької профілактичної роботи: запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії та іншим небезпечним хворобам; профілактика правопорушень та бездоглядності серед дітей; реалізація додаткових заходів щодо виконання Національної програми «Діти України».

Петропавлівсько - Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, починаючи з 2007 року здійснює системну роботу щодо визначення стану фізичного психічного, морального здоров’я учнів та визначення умов їхнього життя. Моніторинг формування здоров’я учнів, здійснений на початку навчального року виявив, що в школі навчаються:

29- учнів з неповних сімей;

63 – з багатодітних сімей;

1 – дітей-сиріт;

3 - позбавлених батьківського піклування ,

10 – дітей-інвалідів;

9-дітей з чорнобильським посвідченням;

23- дітей-напівсиріт.

85% опитаних учнів мають сприятливі умови для життя і навчання, мають окрему кімнату. Режиму дня дотримуються 89% учнів. Ранкову зарядку роблять 47% учнів. Охоплено спортом – 70 % дітей, художньою самодіяльність 43%.

З проведеного анкетування учнів та батьків видно, що стосунки з батьками:

· дуже добрі – 68%;

· добрі – 28,7%;

· байдужі – 2,3%;

· напружені – 1%.

При поглибленому медичному огляді дітей по стану здоров’я у 2011-2013 н. р. сформовані групи для проведення уроків фізичної культури:

Основна група – 337 учнів.

Підготовча група – 254 учнів.

Спеціальна медична група – 26 учнів.

На обліку:

Кардіологія – 100 учнів ,

ЛОР – 173 учнів,

Гастроентерологія – 50 учнів,

Опорно – рухова система - 70 учнів,

Ендокринологія - 4 учнів ,

Офтальмолог – 80 учнів,

Вроджені вади – 65 учнів ,

Хр. Лімфаденіт – 11 учнів,

Хвороби сечової системи – 26 учнів.

Ця категорія дітей знаходиться під пильним наглядом шкільної медсестри.

Виховна система школи – це складна психолого – соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, поурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, в основі системи лежить національна ідея та здоров’язберігаючі тенденції . Найдоцільнішими і найефективнішими формами позакласної роботи є гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами, робота шкільного парламенту «Країна Зорецвіту»( лідерів самоврядування) . Ці напрямки роботи задовольняють індивідуальні запити учнів .

Формування життєвих компетентностей учнів на здоровий спосіб життя , розвиток особистості учня в соціально рольовому просторі школи, набуття молодим поколінням соціального досвіду завдяки сформованим життєвим компетентностям засобами педагогіки життєтворчості – проблемне питання школи .

У школі існує соціально – психологічна служба у складі : Корсун В.С.– соціальний педагог, Крейсман Л.Л.. – практичний психолог , Бондаренко Г.М. – заступник директора з виховної роботи. Створена система роботи з учнями девіантної поведінки, ведеться певна документація, анкетування, залучення даної категорії дітей до гурткової роботи.

Працюючи над темою «Формування в учнівської молоді здорового способу життя » соціально - психологічна служба школи використовує такі методи діагностики:

· Опитування, анкетування, інтерв'ю.

· Спостереження.

· Тести.

У школі функціонує профільний футбольний клас (7-В) , 7 класів філіалу Петрівської музичної школи та 13 гуртків різних напрямків:

· Фізкультурно - спортивного напрямку – 8 гуртків та спортивних секцій, з них 2 від ВЦТДЮ - Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва,

· Художньо – естетичного напрямку - 2( вокальний ансамбль; ансамбль «Козацькі Мальви» ; гурток «Живопис», «Декоративно прикладне мистецтво», ), з них 3 від Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва,

· Науково – технічний напрям - 1 («Орігамі») філіали ВЦТДЮ,

· Соціально – реабілітаційний напрям - 1 («Лідери самоврядування», база - ВЦТДЮ,

· Гуманітарний напрям – 1 ( літературна студія «Ярінь», )

В результаті співпраці з батьківською громадськістю, представниками медичної галузі, місцевими органами самоврядування зросла пізнавальна та громадська активність учнів. Ми працюємо за принципом : «Якщо беремо участь у заходах, то обов’язково має бути високий результат», і тому школа є постійним лідером на протязі 8-ми років в учнівській та вчительській районній спартакіаді. Сільська рада ефективно допомагає матеріально та фінансує програми по збереженню здоров’я учнів школи.

Всю свою діяльність з формування здорового способу життя педагогічний колектив школи здійснює з урахуванням вікових та індивідуальних фізіологічних і психологічних особливостей дітей. Учителі враховують особливості статевого розвитку дівчат і хлопців. Намагаються дати правильну оцінку психологічній ситуації в сім'ї, у класному колективі, неформальних об'єднаннях підлітків. У програмах виховної роботи класних керівників вироблена система заходів на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я, де основними питаннями є:

- раціональний режим навчання і відпочинку;

- оптимальна і систематична фізична активність;

- ефективне, науково обґрунтоване загартовування;

- нормальне харчування у відповідності з концепцією адекватного харчування;

- комплекс психологічних і психопрофілактичних впливів;

- облік і корекція впливу на здоров'я дитини оточуючого середовища;

- шкода і користь самолікування;

- пропаганда шкідливості для здоров'я дітей алкоголізму,

паління, наркоманії, токсикоманії;

· формування правильної уяви у дітей і підлітків про статеве визрівання;

· пропаганда заходів, направлених на профілактику СНІДу;

· навчання учнів заходам з попередження вуличного і побутового травматизму, правилам особистої гігієни.

Класні керівники у своїй діяльності:

1. Інформують родину про важливість і можливість безконфліктної взаємодії батьків і дітей у сім'ї, розповідають про розвиток дитини, надають педагогічні поради.

2. Консультують, роз'яснюють питання родинного, адміністративного, карного законодавства, питання, які стосуються психології, педагогіки, консультують з питань вирішення проблем життєвих ситуацій, з питань виховання дітей у сім'ї.

3. Захищають у випадках порушення прав дитини з боку батьків або найближчого оточення.

У школі щороку у листопаді проводиться Місячник за здоровий спосіб життя. Систематичними є бесіди по класах «Літній відпочинок – запорука не тільки міцного здоров’я але й успішне навчання» та «Безпека на канікулах». Спортивні змагання і туристичні походи діти люблять і активно беруть у них участь.

Основний метод роботи, який застосовують учителі школи, - сімейна профілактика, яку вони проводять у формі бесід, консультацій, тренінгів, диспутів, ділової гри, екскурсій.

Важливу роль відіграє організація вільного часу підлітків, бо беззмістовне проведення вільного часу є головним фактором ризику у розвитку зловживання підлітків алкоголем, наркотиками, тютюном, токсичними речовинами. Учителі, класні керівникирекламують діяльність гуртків, секцій, клубів, дитячих і юнацьких організацій, щоб діти змогли вибрати заняття за своїм бажанням. Вони вивчають інтереси, схильності і захоплення школярів і намагаються допомогти їм організувати змістовне проведення свого вільного часу. Зважаючи на психологічні особливості віку, педагоги школи розвивають для підлітків колективні, групові форми проведення вільного часу. Заохочують до занять у спортивних секціях, організовують походи, спортивні змагання та ін.

Співпраця з Київським міжнародним університетом , Центром військово – патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник», та з університетом «КРОК» дає змогу краще реалізувати можливості на доручення до національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, використовуючи матеріально – технічну базу та науковий потенціал. Залучаючи учнів до змістовного дозвілля , школа , протягом 6 - ти останніх років , бере систематичну участь в інтелектуальних олімпіадах, акціях, заняттях які відбуваються на базі Київського міжнародного університету, що дає можливість краще підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, вибрати свідомо свою майбутню професію випускникам школи.

Результативність спортивних досягнень школи:

Участь вчителів в районній спартакіаді з тенісу настільного, волейболу, баскетболу, міні-футболу, шахів та легкої атлетики:

2006 - 2007 навчальний рік – ІІІ загальне місце серед всіх типів шкіл району;

2007 - 2008 н. р. – ІІІ місце,

2008 - 2009 н. р. – ІІІ місце,

2009 - 2010 н. р. – ІІ місце,

2010 – 2011 н. р. – ІІ місце.

2011-2012 н. р.- ІІ місце

Участь учнів школи в районній спартакіаді з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, «Старти надії», футболу:

2002-2003 навчальний рік – ІІ загальне місце серед всіх типів шкіл району;

2003 - 2004 н. р. – І місце;

2004 - 2005 н. р. – І місце;

2005 - 2006 н. р – І місце;

2006 - 2007 н. р. – І місце;

2007- 2008 н. р. – IV місце;

2008 - 2009 н. р. - УІ місце ;

2009 - 2010 н. р. – ІІ місце ;

2010 - 2011 н. р. – І місце .

2011-2012 н. р. – ІІ місце

2012-2013 н. р. - ІІ місце

2013 -2014 н. р. - ІІІ місце

2014 - 2015 н.р. - ІІ місце

Адміністрація Петропавлівсько – Борщагівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів чітко усвідомлює, що сучасна освіта переживає

активні процеси реформування. Тому голо­вною метою школи

визначила : створення умов для успішного навчання, виховання,

розвитку здоров’язберігаючого щкільного середовища,

утвердження мотивації на здоровий спосіб життя й самореалізації

кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися

протягом життя, створювати й розвивати цінності

громадянського суспільства.

Кiлькiсть переглядiв: 112