Звіт
«Лідерів самоврядування»
2017-2018 н.р.

Керівник Бондаренко Г.М.

На базі Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ст. успішно діяв гурток лідерів учнівського самоврядування .
ЛЕЙТМОТИВ РОКУ : Ми живемо в час, що ознаменував себе швидкими темпами розвиткусуспільства. Час, який вимагає від нас постійного руху вперед. Новітехнології та постійні зміни в суспільній свідомості підштовхують нас донепереривного самовдосконалення, до розвитку тих рис особистості, якідали б можливість людству надалірозвиватись та вдосконалювати світнавколо і себе в ньому.
Так на перший план у вихованні нового покоління лідерів виступає потреба особистості в самореалізації. Соціалізація дітей в умовах навчального закладу повинна ґрунтуватися на
розумінні необхідності виховання молодих лідерів – лідерів майбутнього,
створенні умов для самореалізації молоді, яка зможе активно діяти у всіх
сферах життя суспільства, буде спроможна приймати самостійні рішення івідстоювати власні ідеали та переконання.
У 2017- 2018 н.р. працюючи під девізом «ЛІДЕРСТВО – ЗАПОРУКА УСПІХУ » , було вкладено розуміння : яким саме повинен бути лідер дитячого колективу, які форми і методи використовувати у роботі з такою категорією дітей. У гуртку займалось 38 вихованців . Мета: дати дітям засоби пізнання себе і світу, допомогти здобути навички міжособистісного спілкування, формувати позитивне відношення до навколишнього світу, усвідомити найголовніші правила лідерства і роботи в команді.
У програмі роботи гуртка основою є педагогіка життєтворчості, яка спрямована на плекання дитини як суб'єкта життя; яка покликана допомогти дитині у визначенні життєвої стратегії, у пошуках смислу життя, його повноти й культури, пізнанні життя як результату життєздійснення! Адже в основі педагогіки життєтворчості є концептуальні ідеї про розвиток і саморозвиток особистості, здатної до свідомої, цілеспрямованої діяльності щодо життєвих цілей, визначення життєвих планів і способів самореалізації, формування своїх життєвих принципів і пріоритетів.
Виховна мета гуртка це « Розвиток особистості вихованця як творця і проектувальника свого життя», а практична діяльність лідерів була спрямована на співпрацю та допомогу шкільному парламенту у розвитку дитячого самоврядування у П. Борщівській ЗОШ І- ІІІ ст., що розширило можливості вихованців. Слід зауважити , що структура самоврядування постійно удосконалюється і розвивається. За допомогою системи вдається швидко виявити нових лідерів у дитячому колективі, тісніше співпрацювати з педагогами та батьками.
Співпрацюючи з лідерами шкільного самоврядування , вихованці гуртка знаходять для себе цікаві ігрові ролі у соціально рольовому просторі школи : керівник команди у грі чи оформлювач, діджей чи фотомодель, керівник міні - проекту чи ведучий заходу – всім є можливість себе проявити і на практиці примінити знання , отримані на занятті гуртка .
Можливо, ще не все досконало у самоврядуванні дітей, але лідери задоволені своїм спілкуванням і співпрацею. Вони відчувають, що їм довіряють, на них покладаються, - і тому намагаються виправдати довіру.
Робота у гуртку лідерів самоврядування є одним з напрямків виховання громадянина нашої країни де практична участь дітей та підлітків у громадському житті школи поєднується з цікавим проведенням дозвілля і формуванням життєвих компетентностей.
Робота вихованців у гуртку спрямована на:
- залучення дітей до сумісної творчої праці в організації та проведенні суспільного життя ;
- організація змістовного культурного дозвілля;
- гармонійний розвиток творчої особистості кожного вихованця;
- формування тимчасового творчого працездатного колективу;
- навчання мистецтву спілкування, грамотному висловленню своєї думки;
- розвиток уміння аналізувати та оцінювати свої погляди на факти і явища;
- розширення світогляду вихованців , реалізація їх інтересів і досягнень;
- вивчення і сприяння відродженню кращих культурних традицій України, виховання патріотизму, національної гідності ;
- виявлення нових лідерів дитячого самоврядування;
- сприяння духовному збагаченню та толерантному ставленню до оточуючих.
Виховний вплив гуртка реальний, вихованець має в ньому позитивний неофіційний статус, а сам колектив гуртка є своєрідним фільтром на шляху негативних впливів на особистість соціального середовища.
У нашому лідерському колективі дитина почувається захищеною і авторитетною. Вона завжди намагається знаходити оптимальне співвідношення між педагогічним керівництвом і саморегуляцією дитячого колективу.
Вихованці основного рівня навчання в цьому навчальному році
працюють над реалізацією заходів національно - патріотичного виховання
учнівської молоді , залучаючи учнівську молодь П.Борщагівської ЗОШ в
організаторську роботу через Центри шкільного парламенту Зорецвіт.
Лідерами учнівського самоврядування проводяться заходи з використанням різноманітних форм роботи: гурткові заняття, засідання , Школи лідера,
проект «З вірою у себе», флешмоби, акції, майстер - класи.
Впроваджуються проектні технології у систему занять на гуртку початкового рівня навчання. Адже проект - це комплекс заходів, розроблених для досягнення певних цілей упродовж заданого часу. І такими спільним проектами в цьому році стали :
- проект «Світ в мені і в світі Я» ,
- проект «Без пам’яті немає в нас майбутнього»,
- проект «Моя майбутня професія-найкраща»»,
- участь в акціях милосердя «Від серця до серця».
- участь у проектах співпраці зі студентським самоврядуванням університету «Україна».
Мистецтво керувати це не тільки вміння спілкуватися і взаємодіяти з кожним членом колективу , це ще мистецтво співпрацювати з іншими лідерами, використовувати їхній вплив на колектив з метою його згуртування, створення в ньому здорової творчої атмосфери. Саме життя і сучасні дослідження показують, що найбільших успіхів у діяльності досягає колектив, в якому фіксується феномен збігу лідера і керівництва , тобто коли лідери є одночасно і керівниками.
Удосконалюючи систему самоврядування та використовуючи проектні технології у роботі гуртка , розширюються можливості дітей проявити себе , закріпити організаційні та комунікативні здібності, створюються умови творчої роботи на заняттях в дусі життєтворчості. Теоретичні заняття у гуртку переплітаються з практичною діяльністю.
Підсумком у діяльності лідерів став Всеукраїнський п’ятиденний збір - похід «Козацькі шляхи 2018» Це травневе радісне свято об'єднало 25 лідерів П.Борщагівки у дружню команду. Діти демонстрували свої лідерські вміння на різних локаціях походу, а Тєрєхова Варвара проводила майстер - клас з монотипії для всіх учасників «Козацьких шляхів 2018» Збір проходив під девізом «Привіт , НАВКОЛОСВІТ».
Кiлькiсть переглядiв: 76