• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освітня діяльність

Освітня програма

Освітня програма для Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (далі – Освітня програма Закладу) розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1-х класів), від 20.04. 2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 2-4-х класів) та від 23.11.2011№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 5-9-х класів), Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, «Типових освітніх планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2012 № 797, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, 408.

Освітня програма Закладу визначає:

- рівні освіти;

- режим роботи;

- вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;

- загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

- очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

- навчання за наскрізними лініями;

- форми та методи організації освітнього процесу;

- освітні галузі та навчальні програми;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітню програму Закладу побудовано із урахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма Закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті Закладу.

Освітня програма

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1409