Звіт директора Петропавлівсько - Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів перед спільнотою про роботу у 2017-2018 навчальному році.

Доброго дня, шановна громадо!

Свій виступ традиційно хочу розпочати із притчі «В один із сонячних днів мудрець разом зі своїми учнями вийшли прогулятися по берегу річки. Зупинившись на березі, учитель сказав: «Подивіться на річку, вона - саме Життя, то розмірно, то бурхливо протікає. Річка змінюється з кожною миттю, ніколи не повторюючи свій вигляд двічі. - учні довго дивилися на річку, поки мудрець не спитав їх: - А як ви б прагнули досягти своєї мети? Перший учень сказав: «Я б завжди боровся з течією, плив проти неї вперед, до своєї мети». Другий учень сказав: « А я б плив за течією, як та пелюстка, що ковзає по хвилях, і набирався б досвіду в дорозі». Третій учень відповів: « А я б плив до своєї мети, постійно змінюючи тактику, то віддаючись воді течії, то прагнучи її побороти. Я б обходив небезпечні місця, зупинявся на відпочинок, але потім завжди продовжував би свій шлях. «Ваші відповіді хороші, але недостатньо мудрі», - зауважив Учитель. Учні запитали: « Ну а твій шлях по річці життя, Учителю, який?» Мудрець подивився на своїх учнів і, посміхнувшись, сказав: «Я б навіть не пускався в плавання». « Але хіба твоя мета вже досягнута», - здивувалися учні. «Ні, але ж і не до будь-якої мети можна дістатися вплав» Можна йти простою дорогою, зупиняючись, відпочиваючи, долаючи перешкоди. Але ще краще, коли ти йдеш не сам – тоді будь-яка мета буде досягнуть». Дійсно, для досягнення мети можна використовувати різні дороги і способи пересування. Можна йти з кимось, а можна й поодинці. Можна долати маршрут одним ривком, а можна повільно, крок за кроком. Можна наперекір, а можна за течією. Не так важливо, який спосіб вибрати. Важливо розуміти, що цих способів більше одного. Ми теж, працюючи в школі, кожного дня, обираємо способи, шляхи для досягнення мети, що поставлена нами на початок навчального року. Звичайно, не всі дороги було легко пройти, але вони були цікавими, неповторними і завдяки спільним зусиллям шлях під назвою «2017-2018 н.р.» було пройдено

Педагогічний колектив школи у 2017-2018 навчальному році працював над реалізацією законодавства по реформуванню і розвитку навчального закладу, на засадах педагогіки партнерства в умо­вах реалізації концепції Нової української школи.

В основу діяльності школи покладено діючі законодавчі та основні нормативні документи України:

Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка визначає ідеологію змін в українській школі, та інших нормативно-правових актів,

Отже, триває процес реформування освіти району – модернізація її змісту та методів на засадах компетентнісного підходу.

Триває процес реформування освіти нашого навчального закладу, який у цьому навчальному році працював на підставі внутрішніх нормативних документи закладу:

· СТАТУТ школи;

· правила внутрішньошкільного розпорядку;

· колективний договір;

· посадові інструкції.

Педагогічний колектив направляє свою роботу на реалізацію проблемних питань шкіл району.

У 2017-2018 навчальному році були визначені наступні завдання :

· Забезпечення прав кожного здобувача освіти на отримання загальної середньої (повної) освіти.

· Реалізація компетентнісного підходу в системі початкової освіти в умовах Нової української школи .

· Підвищення мотивації - головна умова підвищення якості навчання.

· Створення системи підтримки талановитих дітей.

· Підвищення учительського потенціалу.

· Удосконалення інфраструктури школи, документообороту, який регламентує освітню діяльність.

· Робота по збереженню та зміцненню здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

· Реалізація прав кожного здобувача освіти на отримання середньої (повної) освіти.

· Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умо­вах реалізації концепції Нової української школи.

· Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади.

· Впровадження інклюзивного навчання.

· Удосконалення інфраструктури школи, документообороту, який регламентує освітню діяльність.

· Робота по збереженню та укріпленню здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

· Сторення необхідної матеріально-технічної бази для реалізації основних вимог Нової української школи щодо організації навчально- виховного процесу в початковій школі.

2017-2018 навчальний рік – це третій етап роботи над науково -методичною проблемою школи: «Створення духовно-інтелектуального середовища в навчальному закладі як засіб формування життєвих компетентностей учнів».

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Змінилась кількість класів за паралелями: 1-4, 5-9, 10-11 класи (за три останні роки).

Прийом учнів до школи здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків і медичних документів. Переведення учнів в наступні класи здійснюється на підставі рішення педради, наказу по школі. Ведеться окрема книга наказів руху учнів та алфавітна книга.

У 2017-2018 н.р. в 42 класах нашої школи навчалось 1138 учнів:

1 – 4 класи (22 ) 579 учнів

5 – 9 класи (17) 495 учнів

10-11 класи(3) 64 учні

Кількість 1-4 класів

2016-2017

2017-2018

20

22

Кількість учнів 1-4 класів

510

579

Кількість5-9 класів

15

17

Кількість учнів 5-9 класів

446

495

Кількість 10-11класів

2

3

Кількість учнів 10-11 класів

52

64

Разом класів

37

42

Разом учнів

1007

1138

До 1-го класу у 2017-2018 н.р. прийнято 161 учнів, кількість класів -6. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-го класу збільшився на 26 учнів.

2013-2014

2014-2015

відсоток

збільшення

2015-2016

відсоток

збільшення

2016-2017

відсоток

збільшення

2017-2018

відсоток

збільшення

700

866

19%

900

10%

1007

15%

1138

12%

Аналіз мережі школи протягом 2013/2014, 2014/2015, 2015\2016 років, 2016\2017, 2017/2018 років свідчить про певні зміни у кількості учнів по школі - збільшення кількості учнів на 12%, кількості класів на 12% .

В навчальному закладі у 2017-2018 н.р. працювало 15 груп продовженого дня.

Аналіз кількості груп продовженого дня

Роки

2014-2015

2015-2017

2016-2017

2017-2018

Кількість груп

9

10

12

15

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України „Про загальну середню освіту”, статті 19 Закону України „Про охорону дитинства”,

У школі 12 предметних кабінетів

Педагогічним колективом закладу проведена певна робота по збереженню і розвитку шкільної сітки. А саме,

- в рамках профорієнтаційної роботи серед 9 – класників проводиться просвітницька робота, пояснення про перевагу вищої освіти, екскурсії у вищі навчальні заклади міста;

- психологом школи проводиться анкетування учнів 9-х класів і їх батьків з метою вивчення потреб 9-класників протягом навчання в 10 класі;

Треба зробити висновок про те, що школа має кредит довіри з боку батьків. Про це говорить плідна робота педколективу з учнями, які знаходяться на індивідуальному навчанні.

В навчальному закладі 15 груп продовженого дня: 1-і класи, 2-і класи,3-4-і класи. Групи продовженого дня працюють з 12.00 до 18.00 згідно графіку роботи, затвердженого наказом директора.

Школа працювала в одну зміну. Початок занять о 8.30, тривалість перерв – 10 хвилин, велика перерва – 20 хвилин (згідно вимог Державних санітарних правил і норм ДСанПІН 5.5.2.008-01). Навчальний заклад працює за п’ятиденним графіком.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. На підставі цих планів учителі - предметники розробили індивідуальні навчальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад був погоджений з батьками й затверджений директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі - предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків і без нарікань відвідували дітей удома. У 2017-2018 н.р. 4 учня навчалося за індивідуальною формою.

У 2017-2018 педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною навчально - методичноюпроблемою навчального закладу «Створення духовно-інтелектуального середовища в навчальному закладі як засіб формування життєвих компетентностей учнів» .

Закінчено роботу над третім етапом реалізації Концепції розвитку школи –програмно - моделюючий. Він включав такі завдання:

- Теоретико-практичне оволодіння педагогами школи оновленими технологіями навчально-виховного процесу та їх цільових завдань.

- Удосконалення системи з управлінської діяльності.

- Продовження комплексного моніторингу психосоціального розвитку особливості учня.

У нашій школі працює 64 педпрацівників з них учителів:

Категорія працівників

2016-2017

2017-2018

Разом

66

64

методистів

2

3

мають звання «старший учитель»

18

19

звання «відмінник освіти»

8

2

з вищою категорією

21

25

з першою категорією

6

6

другої категорії

7

3

спеціалістів

9

21

нагороджені грамотами Міністерства освіти України

10

2

До 30 років

5

7

31-40років

5

9

41-50 років

14

16

51-54 років

15

1

55-60років

16

3

понад 60 років

3

3

стаж роботи до 3 років

9

стаж роботи від 3 до 10

15

стаж роботи від 10 до 20

16

стаж роботи 20 років і більше

24

Отже, середній вік педагогічного колективу 40 років - це вік , коли вчитель показує свою майстерність, прагне до професійного зростання.

Одним із засобів стимулювання росту професійної майстерності учителя є атестація. Згідно з цим графіком пройшли курсову перепідготовку у 2017/2018 навчальному році: 12 учителів. Здобуті теоретичні та методичні знання вчителі ефективно впроваджують в навчально-виховному процесі.

В 2017/2018 навчальному році було атестовано 12 учителів .Протягом року вивчався досвід роботи вчителів, які атестуються робота їх над своїми методичними темами, застосування професійних знань у педагогічній діяльності, проведено аналіз відкритих уроків та позакласних заходів. За час роботи виявили високий рівень професіоналізму, зарекомендували себе відповідальними, досвідченими вчителями, які володіють ефективними формами організації навчально-виховної роботи, запроваджують ефективний педагогічний досвід сучасні інноваційні технології.

Проведено 8 педагогічних рад: «Підсумки роботи педколективу за 2016-2017 навчальний рік, завдання на 2017-2018 навчальний рік», «Особливості роботи вчителя в умовах реалізації основних ідей Нової Української Школи та включення в навчальний процес інноваційних підходів для формування предметних компетентностей молодших школярів» Адаптація учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеню у системі створення духовно - інтелектуального середовища у навчальному закладі.», « Створення нового освітнього простору для 1-х класів з метою упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Профільне навчання – шлях реалізації особистісно-зорієнтованої стратегії освіти .Про стан організації профільного навчання в старшій школі » ,а також традиційні.

Було випущено 4 методичних бюлетеня, організована виставка методичних наробок провідних вчителів школи.

У школі працює 10 "методичних об`єднань, якими керують досвідчені, знаючі вчителі. У відповідності з загальною методичною темою школи на засіданнях методичних об`єднань обговорювались такі питання:

- Розробка заходів, спрямованих на реалізацію проблеми школи;

- Спільна діяльність методичних об`єднань і практичного психолога;

- Робота з талановитими дітьми;

- Організація Малої академії наук;

- Участь у «Вернісажі педагогічних ідей» та інші.

Протягом року були створені умови для ефективної роботи додаткових курсів, факультативних занять, де проводилась робота з урахуванням інтересів дітей, робота з як обдарованими учнями, так і невстигаючими.

Факультативи:

- Стилістика сучасної української мови ,

- Методи розв’язування задач з математика,

- Рівняння в курсі алгебри,

- Захисти себе від ВІЛ,

- Політична географія,

Курси за вибором:

- Київщинознавство

- Риторика

- Каліграфія

- Основи створення комп’ютерних презентацій,

- Креслення.

Спецкурси:

- Людина і світ професій

- Етикет та етика

Факультативні курси ставили за мету допрофільну підготовку учнів. Виправдовують запити батьків та учнів через спосіб викладання висококваліфікованих учителів: Бадьорої І.В., Драчук Л.В., Гуленко Л.М. Кошка С.В., Шведа Л.П. ,Артюх В.Ю., Мазур Л.З.

Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є: використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально - виховному процесі школи, збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління; виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

В основі завдань і принципів виховної діяльності лежать такі види виховання: громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, морально-етичне, правове виховання, художньо-естетичне, військово-спортивне і фізичне виховання, трудове виховання, професійна орієнтація молоді, екологічне.

Виховна робота у Петропавлівсько Борщівській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється на основі Програми МОН «Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» за такими напрямками: Ціннісне ставлення до себя. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. Ціннісне ставлення до праці. Ціннісне ставлення до природи. Ціннісне ставлення до мистецтва. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Систематично проводилось методичне об`єднання класних керівників. Основними питаннями роботи засідання МО були: спрямування педагогічних технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття творчих здібностей та задоволення її інтересів і потреби у самовизначенні; пошук шляхів ефективної реалізації завдань освіти, визначених відповідними нормативно-правовими актами; подальше залучення класних керівників до творчої роботи; впровадження інноваційного досвіду в практику проведення виховних годин. Обговорювались питання : «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи, рекомендовані Києво – Святошинським відділом освіти», обговорено проект «Концепція НУШ » .

У цьому навчальному році класні керівники взяли участь у районному засідання МО на тему : «Сучасні підходи до освітнього процесу у школі . Булінг , як соціально-педагогічна , психологічна проблема». На МО були вироблені методичні рекомендації по роботі з дітьми , що потерпають від булінгу.

Систематично ведеться виховання учнів класними керівниками , проводяться робочі та святкові виховні години тижні безпеки життєдіяльності учнів, тижні : Права, безпеки «Увага! Діти на дорозі», благоустрою шкільної території, художньо - естетичне виховання, патріотичного виховання, декади правової освіти, Акції «Посади дерево», «Милосердя», родинні свята.

Потягом року були проведені відкриті виховні години по різних напрямках виховної роботи та за різними тематиками: Раєнок Н.В.- класний керівник 5-В класу провела виховну годину «Формування позитивної атмосфери у колективі п’ятикласників», Качуровська О.Г. кл. керівник 9-В провела виховну годину у формі круглого столу на тему : «Поетична спадщина Сковороди – це поезія роздумів над сенсом і суттю життя». Шматко Р.Г. класний кл. керівник 5-Б класу - «Весняний День здоров’я » ; Підлісняк Н.М. – класний керівник 9-Б класу круглий стіл «Вибір майбутньої професії - головний проект мого життя »; Полтавець Є.Ю. « Голодомор 33…», Тимощук – Фіалковська Т.М.– класний керівник 2-В класу провела захід – «Шевченкова світлиця»; Шведа Л.П.. – кл. керівник 4-А класу «Таланти мого класу»; Бадьора І.В. – кл. керівник 10-А«Мій вибір – моє майбутнє» класу, Вакуленко А.Я. 5-Г кл - «Я та мій клас», Гуленко Л.М. Мельник Л.М 9-А кл. – виховні години «Моя майбутня професія – найкраща»

У школі успішно функціонує система шкільного самоврядування Учнівська рада має символічну назву «Шкільний парламент Зорецвіт», який є постійнодіючим органом шкільного самоврядування учнів.

Склад ШП ( шкільного парламенту) : Президент ШП – Альміз Анна 10-А клас , Заступник президента ШП Зорецвіт – Шевель Анна 9-Б кл. , секретар – Дручук Діана 10-Б кл., Міністр спорту ШП Зорецвіт - Завальний Нікіта -9-В клас,, шкільний Міністр інформації Зорецвіт – Примера Олександра 7-А к., Шкільне Міністерство освіти Зорецвіт – Войтенко Софія 10-А кл. , шкільне Міністерство дисципліни і порядку Зорецвіт – Жидченко В’ячеслав 9-Б кл. Міністерство культури і дозвілля ШП Зорецвіт Чередніченко Юлія , 9-В кл. Санжара Мирослава 7-а, Шкільне Міністерство охорони здоров’я та екології ШП Зорецвіт – Топол Оксана 7-Б кл.

До учнівського самоврядування відноситься активна робота старостату школи – учні 5- 11 класів у кількості 20 осіб, які обираються відкритим голосуванням від кожного класу. Вибори проводяться щороку у вересні. Члени учнівської ради представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють зв'язок з педагогічною та батьківською громадськістю, беруть участь у плануванні організації шкільного життя. Цього року взяли участь у семінарах, захищали свої проекти - Цимбал Анна., Альміз Анна, де є лідерами.

Сформовано шкільні традиції у проведенні таких заходів: Свято Першого дзвоника; День села, День вчителя; Свято Осені; Новорічні ранки та Новорічний бал; День святого Валентина; День Захисника України; День Перемоги; Свято останнього дзвоника, Випускний вечір - вручення документів випускникам. Учні 7-10 класів добре працювали в Академії чергового класу , допомагаючи працівникам шкільної їдальні . Перше місце за рік посів 9-В клас, класний керівник Качуровська О.Г.

Традиційним для учнівського самоврядування стало брати участь у Всеукраїнському зборі-поході «Козацькими шляхами» У 2018 р. Групи «Зорецвіт» та «Ярінь» вибороли7номінацій . Керівники Фабро З. В. та Підлісняк Н.М.

У школі створено козацький гурт Всеукраїнської гри «Джура» («Сокіл») що має назву «Петропавлівські стрільці », до нього входять учні 8- 10 класів. Керівник Фабро З.В.

Не залишилаються байдужими учні і до трагічних, буремних подій на Сході України. Національний дух, гордість за своїх односельців та родичів сприяли проведенню свят: День Захисника України, День Героїв Небесної Сотні.

20 квітня до Всесвітнього дня Землі шкільний парламент провів з учнями 6-х класів розважальну пізнавальну гру екологічного спрямування в рамках гри «що?де?коли?» - «Планета Земля – наш дім».

«Кожна дитина – талановита» – саме під таким творчим гаслом організована гурткова робота у школі . Основним завданням є : допомогти дітям навчитися вільно адаптуватися в соціумі, виражати свою індивідуальність та безпосередність. Радісні переживання піднімають життєвий тонус, підтримують бадьорий настрій, спонукають учнів на змістовну пізнавальну діяльність. Вихованець починає цінувати прекрасне, а, відчуваючи повагу до себе, як рівного, поступово розкривається і починає творити. Кожен керівник гуртка робить все залежне від нього для того, щоб прекрасні й неповторні душі вихованців, подібно квітам, розкрилися назустріч сонцю і наповнилися теплом і світлом.

Учні залюбки відвідують гуртки різних напрямків, спортивних секцій: філія ВЦТДЮ : «Орігамі» 31 дитина - керівник: Тосіч Л.М., ; «Лідерів самоврядування» 35 осіб – керівник Бондаренко Г.М.; літературна студія «Ярінь» 29 осіб - керівник Підлісняк Н.М. ; Шкільний компонент : «Живопис», керівник Вакуленко А.Я.- 16 осіб, команда «Джура» 20 осіб - керівник Фабро З.В. Спортивно - бальний клуб «Парадайс» - керівники Дітковські Володимир та Анна - 25 осіб , екологічний гурток від ЦЕТУМ «Юні друзі природи», керівник Антіпова Н.Г.- 40 осіб. Філія ДЮСША: Спортивна секція «Великий теніс», керівник Оніщенко А.М. - 25 осіб «Настільний теніс» – Шандибіна О.В. - 12 осіб . Спортивна секція «Лижні гонки», керівники Попова Т.В. Попов В.В. – 32 особи ; Спортивна секція «Біатлон» Єфремова Л.М. та Якимчук В.М. - 35 осіб, Спортивна секція «Футбол». «Карате» керівник Жигалюк Д.М. – 25осіб.

Успішно функціонує філіал Петрівської музичної школи де займаються 25 дітей: музикою, фортепіано, гітарою, сольфеджіо, вокал.

Всього гуртковою роботою охоплено до 600 учнів.

Продовжувалась робота у системі співпраці з Всеукраїнською асоціацію шкіл сприяння здоров’ю та успішно реалізовується міністерський проект «Безпека харчування - дозоване фізичне навантаження учнів 1-8 класів у співпраці з обласною лікарнею».

У школі проводиться ряд виховних заходів, які стали традиційними, постійно проводяться обласні змагання з різних видів спорту:

Свято Осені; Дні відкритих дверей в КІМУ та в Університеті «Україна»; Проведення днів здоров’я зі скаутською організацією НОСУ; День Учителя; Урок пам’яті до Дня визволення України від нацистів «Золота осінь перемоги»; Акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»; Акція «Запали свічку»; Урок-реквієм «Голгофа голодної смерті»; Акція «Шляхами милосердя» до Міжнародного дня інвалідів; Урок мужності «Армія – гордість держави»; Свято «Миколай приходить до дітей!»;Олімпійський тиждень. Лінійка пам’яті «ДОТ 420 : на ІІ - й лінії оборони Києва» ; Акція «Чиста школа – успішні учні»;

Акція «Посади дерево» - озеленення території школи; Масштабна екологічна фотовиставка «Чорнобиль +30»; Трудові десанти упорядкування клумб біля пам’ятників загиблим героям,; Волонтерський рейд «Час допомагати» - збір речей школам зони АТО. Мітинг слави «Свята Перемога» . 14 вересня відбулося 19-те традиційне свято День села .

Всі класи взяли участь в заходах Дня : виставка дитячої творчості «Ми творимо щастя своїми руками» .

У шкільній бібліотеці систематично функціонували тематичні виставки: «30 вересня - День бібліотеки», « Григорій Савович Сковорода – найяскравіша постать в Україні XVIII ст.,»«Тиждень безпеки життєдіяльності», «До дня визволення України від гітлерівців», «Голодомор 33 р.- трагедія людської долі» «Тарасові слова – душа народу». (бібліотекар Пурик Л.І.) За активну участь у районному етапі Всеукраїнської гри «Джура» («Сокіл») нагороджена команда школи «Петропавлівські стрільці».

За підсумками рейтингової системи оцінки діяльності класних колективів найбільшу кількість балів набрали класи : 4-А клас, кл. керівник Шведа Л.П. та 9- Б клас Підлісняк Н.М.

Обрано і успішно працюють батьківські комітети. Батьки постійно допомагають школі і є хорошими партнерами в освіті. За плідну співпрацю на Святі Останнього Дзвоника було нагороджено близько 50 осіб.

Важливе місце у виховній роботі посідають проекти Співпраці. Співпраця з вищими навчальними закладами відкриває широкі можливості для використання в практиці роботи кращих напрацювань в галузі освіти.

Досить плідною є співпраця школи з такими вищими навчальними закладами, як: Київський Міжнародний Університет; Університет «Крок»; Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Участь школи в різних інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах, які проходять на базі Київського Міжнародного Університету, сприяє розвитку творчого потенціалу учнів, створює сприятливі умови для самореалізації вчителя й учня.

Співпраця із сільською радою реалізує проект «Школа - сільська рада: партнери в освіті».

Плідна співпраця школи та Благодійного фонду «Тріумф Серця» . Фонд допомагає у матеріальному забезпеченні роботи із соціально – незахищеної категорії дітей. Для 16 учнів школи з 23.06 по 03.07 організовано оздоровлення у таборі « Яскрава країна» Херсонської області .

Співпраця з Вишнівським Центром творчості дітей та юнацтва дала вагомий результат розвитку творчих обдарувань школи. В цьому році 2 вихованці стали стипендіатами голови облдержадміністрації Трачук Софія 5- Б кл,8-Б - Дубчак Аліна .

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників.

Виховна система нашої школи — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату .

Цілі та пріоритети розвитку освіти в 2018 році

Створити в школі необхідні умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів працівників школи, підтримки соціально-незахищених категорій учасників навчально-виховної роботи.

Дирекція та профком школи працюватимуть над питанням створення умов рівного доступу для здобуття повноцінної освіти, різними категоріями дітей, створення умов для відродження та розвитку культури на території села, забезпечення умов для розвитку творчості особистості підвищення культурного та естетичного виховання через сітку гуртків, факультативів та більш ефективної роботи школи сприяння здоров’ю через участь учнів школи в спортивних секціях: карате, тхеквандо, кік-боксинг, настільний та великий теніс, волейболу, баскетболу, силових видів , лижних гонок та біатлону.

Продовжує працювати профільний спортивний футбольний 7-В клас, тренер Савінов А.О.

Заключена угода про співпрацю з радіаційним центром та обласною лікарнею про співпрацю на 2018 рік з питань безпеки харчування та дозованого фізичного навантаження учнів. Поглиблене медичне обслідування пройшли учні 3-9-х класів. Плідна співпраця продовжується з районним Центром еколого натуралістичної творчості дітей та юнацтва; з Вишнівським Центром творчості дітей та юнацтва, благодійною організацією «Тріумф серця»

На базі школи підготовлено 15 вчителів по інноваційній програмі «Інтелект України», що дало можливість вільно володіти комп’ютерами та використовувати його на уроках при створенні проектів. Продовжують успішно працювати 3-А ( Лазебник О.О.), 3-Б (Головань І.М.), 5-А клас (Шведи Л.П.), 7-А клас (Артюх В.Ю.) та 6-А клас (Мазур Л.З.). Школа долучена до Всеукраїнської мережі-шкіл сприяння здоров’ю. Навчальний заклад працює над створенням статусу «Громадсько-активної школи». Школа активно співпрацює з вищими навчальними закладами м. Києва: «КиМУ», Університет «Крок», Університет фізкультури і спорту, Ірпінською податковою Академією, університет «Україна», що дає можливість випускникам школи здійснювати вступ до вищезазначених вузів. Співпраця з інститутом педагогіки АПН України дає можливість здійснювати апробацію нових підручників. Із шести навчальних предметів учні школи посіли перші місця та стали лауреатами предметних олімпіад. В школі успішно працює Мала академія наук, вчителі : Варенко Г.С. Бадьора І.В.

Логопедичний пункт відкритий в січні 2017 року впродовж навчального року діти, які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційною логопедичною роботою на логопедичному пункті. Загальна кількість дітей, зарахованих на шкільний логопункт, складає 83 осіб . У січні 2018 році було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку. На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики. Впродовж року проводилися індивідуальні та групові заняття з формування правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних процесів, з попередження та виправлення порушень читання та письма ( дисграфії та дислексії), з розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування, надавалися рекомендації та поради. Вчителем - логопедом проводилися загальні консультації на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

До кінця навчального року було з логопедичного пункту було випущено з виправленням чи значним покращенням мовлення 50 дітей, 33 дітей було залишено для покращення корекції, 5 дітей вибули зі школи.

П. Борщагівська ЗОШ І – ІІІ ст. у питанні профілактики правопорушень працює відповідно до заходів Міністерства освіти і науки України та річного плану роботи школи . Станом на 05 вересня 2017 р.. на внутрішкільному обліку школи є 3 особи : Шумбар Артем 7-А кл, Биконя Микита – 4-Д кл. Яніна Таміла 6 - Г кл. Причиною постановки на облік було виявлення пропусків уроків без поважних причин, порушення дисципліни у класі та систематичні запізнення на уроки.

З метою запобігання бездоглядності та правопорушень 80 % учнівської молоді охоплено гуртковою роботою . На базі навчального закладу працюють гуртки від ВЦТДЮ (3), від Еколого - натуралістичного Центру творчості (1) та 5 спортивних секцій від школи (футбол - 3 групи, баскетбол, настільний теніс, великий теніс , кудо, тхеквондо ), Петрівська музична школи, поруч зі школою успішно функціонує центр творчості «Апельсин».

Система правового виховання школи полягає у комплексному підході до її здійснення. Школа керується законодавчою та інформаційними базами, сюди входить і навчальний процес, позанавчальна діяльність, робота з батьками , учнівське самоврядування , психологічна служба, зв’язки з громадськістю. Згідно плану роботи шкільної ради профілактики правопорушень заплановано і проведено засідання де розглядалися такі питання:

Проведення обліку працевлаштування випускників школи, збір підтверджуючих документів (звіт кл. керівника випускних класів)

Станом на 10.10.2017р. :

Напрямки працевлаштування

2017р.

випускників 11 кл.

30 осіб

Продовжують навчатися у вищих навчальних закладах м. Києва.

22 особи

академії, ліцеї, коледжі

4 особи

курси

2 особи

працевлаштовані

2 особи

випускників 9-х класів

73 особи

продовжили навчання у 10 класі

-нашого навчального закладу

-в м. Київ

35

1

коледжі

21

ВПУ

13

ПТУ

2

Ліцей

1

Постановка сімей на внутрішкільний облік ( сім’ї, де не створені умови для навчання та виховання дітей ) Постановка учнів на ВШО та групу «ризик» схильних до здійснення правопорушень. Охоплення гуртковою роботою дітей які знаходяться на ВШО та групи «ризик». Виконання правил для учнів учнями, які стоять на ВШО. Здійснення профілактичної роботи з підлітками схильними до скоєння правопорушень. Порушення правил поведінки учнями групи ризику. Роль шкільної бібліотеки у профілактиці шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя серед учнів .

У жовтні – листопаді 2017 р. у школі було проведено вивчення психодіагностичного стану учнів девіантної поведінки та розроблено координаційний план роботи з ними . До роботи з цією категорією учнів залучені класні керівники, шкільний психолог, соціальний педагог, батьки, адміністрація. Класні керівники протягом семестру відвідували учнів дома, проводили з ними бесіди, що зафіксовано у спеціальному журналі заступника директора з виховної роботи ( 6-Г клас Яніна Таїса, 7-А Шумбар Артем, 2-Г кл. 6-В кл. Шалько Олександр; 6-В кл. Яцук Ярослав, 6-В Гут Владислав, 6-В кл. Хлистал Єгор ; 2-Г Колінчак Ярослав ; 2-Е Зарицька Карина ) ; залучали учнів девіантної поведінки до позакласної роботи, участі в роботі гуртків, спортивних секцій та творчих груп. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», постійно заслуховувалися звіти й інформації з питань профілактики правопорушень на нараді при директорові, на засіданні класних керівників та батьківських зборах.

В роботі з профілактики правопорушень є деякі недоліки діяльності класних керівників. Необхідно вчасно виявляти і тісніше знайомитися з неблагополучними сім’ями та учнями девіантної поведінки , виявляти творчі здібності , координувати у виборі ігор та проведення «рухливих перерв». СПС здійснила цілий ряд соціально-педагогічних досліджень, як в початковій, так і в середній ланках школи стосовно даного питання .

У 2017-2018 н. р. проводилися групові та індивідуальні консультування для учнів, батьків, педпрацівників та опікунів.

У листопаді 2017 р. було проведено с/п дослідження серед учнів 7-8 класів за методикою «Соціометрія» , що дало можливість встановити коло так званих «лідерів групи ризику » . З такими дітьми проводилися додатково тренінгові заняття та індивідуальні бесіди, під час яких особлива увага зверталася на взаємовідносини у суспільстві, вплив на соціально - дезадаптованих особистостей та підліткову психіку. Проведено «Місяць здорового способу життя» в рамках якого відбулися виховні години:1-4 класи - «Ти і навколишній світ». 5-6 класи – « Народні звичаї і традиції та здоров’я», «Що таке дружба?»; 7 -8 класи - «Принципи особистої гігієни», «Особливості взаємовідносин між дівчатами та хлопцями»; 9-11класи - «Шкідливі звички та як їх позбутися» , «Особливості першого кохання та протиріччя», «Твої права». Мета виховних годин - дати зрозуміти учням важливість взаєморозуміння, взаємоповаги сутність спілкування в учнівських колективах вміння контролювати свої емоції та психологічні стани залежно від ситуації в шкільному середовищі . По класах проведені виховні тренінги, бесіди, ігри.

У грудні серед учнів школи було проведено виховні години на такі теми : «Що таке здоровий спосіб життя», «Шкідливість алкоголю та наркотиків для людини, що росте і розвивається», «Особливості перехідного віку дитини», «Чи ціную я свою родину?» Виставка дитячих робіт на тему : «Молодь обирає здоров’я». Серед учнів старшої ланки було проведено ряд виховних годин на різні теми: «Я і майбутня професія», «Хто я в цьому світі», «Небезпечні шкідливі звички» , «Спілкування, як шлях до порушення» , «Наше класна сім я».

Окрім роботи з дітьми і вчителями було проведено ряд бесід для батьків різних ланок школи . Це і захист соціально - незахищеної категорії; «Права і обов’язки дитини», «Булінг як соціальна проблема».

На засіданні піклувальної ради проводилась робота з батьками: тренінгові заняття ,тестування, групові та індивідуальні консультації, бесіди на різні теми.

Соціальний паспорт школи станом на 06.10.2017- 2018 навчальний рік: кількість дітей у закладі - 1138. З них за категоріями:

·дітей- сиріт - 2

·дітей, позбавлених батьківського піклування - 4

·дітей - інвалідів - 12

·дітей, які перебувають на диспансерному обліку - 483

·кількість багатодітних сімей/ у них дітей - 26

·кількість малозабезпечених сімей/ у них дітей 8

·дітей, які постраждали від чорнобильської катастрофи - 6

·дітей працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків - 0

·дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків -0

·дітей, які перебувають на профілактичному обліку в ССД - 0

·дітей, які навчаються вдома _індивідуальне навчання - 4

·дітей з родин національних меншин -2

·дітей з АРК Крим, Донецької та Луганської областей – 42.

Пільговим гарячим харчуванням було охоплено 510 учнів 1- 4 класів та 34 - 5-11 класи соціально незахищеної категорії.

Згідно річного плану психологом Крейсман Л.Л. на початку року було проведено у перших класах дослідження за методикою Г. Гуткіної «Адаптація». Обстежено п`ять перших класів .

З метою дослідження рівня адаптації учнів 5-х класів , до навчання в середній школі, було проведено ряд методик : анкетування для оцінювання рівня шкільної мотивації в адаптації за Н. Лусканової, з п`ятих класів , опитаних учнів 8 % була низька адаптація За результатами дослідження проведені індивідуальні консультації вчителів про кожну дитину , індивідуальні консультації для батьків , дітей які потребують психологічної підтримки ,індивідуальні консультації з учнями, проведені батьківські збори на тему : «Проблема наступності при переході учнів з початкової школи до середньої» , «Особливості підліткового віку», та проводила години психолога з елементами тренінгу на тему : «Давайте познайомимся» , «Вчимося спілкуватися» , «Мої страхи» , «Мій світ, мій настрій» , «Самооцінка, самопізнання» .

Психологічне дослідження учнів шостих класів в лютому дали можливість вивчити особливості темпераменту дитини за допомогою опитування Айзенка . З чотирьох шостих класів було виявлено : холериків 26.5 % , сангвініків 18.7% , флегматиків 17.5% , меланхоліків 20.1% , змішаного типу 17.2% . За результатами діагностики були проведені групові та індивідуальні консультації учням та класним керівникам. Також для шостих і сьомих класів були проведені години психолога з елементами тренінгу на тему : «Життя прекрасне» , «Що таке сила волі» , «Ми за здоровий спосіб життя» , «Самооцінка» , «Самосприйняття свого я» , «Я і мій характер» , «Темперамент і моя професія» .

На запит учнів у сьомих та дев`ятих класів проведено групова діагностика на виявлення індивідуально-типологічних розбіжностей, групове дослідження за методикою Вальтера Маккензі на визначення множинного інтелекту. За результатами діагностик були надані рекомендації та консультації.

У другому семестрі за запитом адміністрації була проведена групова діагностика на визначення рівня вихованості учнів , з четвертого по десятий класи . За результатами діагностики було виявлено з всіх опитаних , що мають : високий рівень вихованості-26% , достатній-37% , середній-34% , низький3%.

За результатами досліджень згідно річного плану проведені наступні заходи: 1. Індивідуальні консультації вчителів.

2. Виступи на батьківськіх зборах (теми: «Особливості шестирічного віку» , «Адаптація дитини до навчання у школі» ).

3.Індивідуальні консультації для батьків.

4. Відвідування уроків та занять в групах продовженого дня з метою спостереження за мікрокліматом у класному колективі та стилем спілкування учнів з вчителем та між собою.

5.Години психолога з елементами тренінгу та різні вправи на розвиток пізнавальної сфери(теми:

- 1-4 класи: «Давайте познайомимося» , «Я частина нашого класу», «Вчимося бути організованими», «Здоровий спосіб життя», «Мої емоції» , «Як боротися зі своїми страхами» , «Мій світ» «Подорож у чарівну країну емоцій» , «Засоби керування емоціями» , «Дорога до школи» , «Здоровий спосіб життя починається з дитинства» , «Ми дружні діти» , «Я і мій характер», «Збираємо валізи до п`ятого класу;

8-9 класи: «Я» та інші» , «Посієш звичку-пожнеш характер» , «Моя майбутня професія» , «Характер і професія» , «Психологічна підтримка під час підготовки та проходження ДПА» , вправи на зняття напруги.10 -11класи: «Толерантність і корекція звичок» , «Відмінності у спілкуванні юнаків та дівчат» , «Сходинками до успіху» , « Психологічна підтримка під час проходження ДПА та ЗНО», «Увага, конфлікт». Тиждень «Безпека дітей в інтернеті».

Також на протязі року проводилась робота з обдарованими дітьми . Це були різноманітні ігри , допомога в підготовці до проведення в школі різноманітних конкурсів . Підготовка дітей на участь в районній інтелектуальній олімпіаді . Проводилась робота з дітьми девіантної поведінки. Діти постійно були під наглядом , проводилися індивідуальні та групові корекційні бесіди з дітьми та їхніми батьками. Разом з соціальним педагогом заводилися облікові картки.

Сьогодні українська школа на шляху ґрунтовних перетворень. Ухвалений Верховною Радою 5 вересня 2017 року Закон «Про освіту» започатковує масштабні реформи у галузі, яка досі мало змінилася з радянських часів.

На сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою нові цілі. Концепція «Нової української школи» — це свого роду програма нововведень до середньої освіти у державі, яка має за мету створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті, а для цього треба змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

МЕТА НОВОЇ ШКОЛИ

ПОТУЖНУ ДЕРЖАВУ І КОНКУРЕНТНУ ЕКОНОМІКУ ЗАБЕЗ- ПЕЧИТЬ ЗГУРТОВАНА СПІЛЬНОТА ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН, АКТИВНИХ І ПІДПРИЄМЛИВИХ. САМЕ ТАКИХ ПОВИННА ГОТУВАТИ СЕРЕДНЯ ШКОЛА УКРАЇНИ.

Центральне місце в системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

Формула НУШ: Школа має бути в авангарді суспільних змін

Саме за цією формулою ми працювали з вами у 2017 - 2018 н.р.

Навчально-виховний процес поєднує дві взаємодіючі складові - навчання, а з іншого боку виховання. Працюючи над проблемою школи педколектив направив всі зусилля на створення моделі людських відносин, такої атмосфери духовності емоційності людської особистості, якої так не вистачає в навколишній діяльності. Розв`язування таких питань неможливо, якщо учень тільки навчається. Тому ми поставили завдання - максимально залучати всіх учнів школи до класних та позакласних заходів що проводились у школі.

Адміністрацією закладу здійснюється контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». З 12.01. 2016 року в школі організовано повторення навчального матеріалу з усіх навчальних предметів. Пройшли засіданні метод об`єднання, де були затверджені завдання з ДПА.

Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками 2017-2018 н.р.:

рівень

2016-2017(1007 учнів)

2017-2018(1104 учні)

Високий рівень навчальних досягнень

118 учнів (16%),

195 учнів (18%),

Достатній рівень навчальних досягнень

274 учні (36%)

458 учні (47%)

Середній рівень навчальних досягнень

269 учнів (36%)

369 учнів (38%)

Початковий рівень навчальних досягнень

97 учнів (13%).

82 учні (9%).

Якістьзнань

28%

29%.

10-11 класи

рівень

2016-2017 (52учня)

2017-2018 (65 учнів)

Високий рівень навчальних досягнень

2 учні (4%),

6 учнів (6%),

Достатній рівень навчальних досягнень

21 учень (41%)

22 учня(33%)

Середній рівень навчальних досягнень

21 учень (41%),

29учнів (38%),

Початковий рівень навчальних досягнень

8 учнів (14%).

8 учнів (8%)

Якістьзнань

35%

34%.

5-9 класи

рівень

2016-2017

2017-2018 (491учень)

Високий рівень навчальних досягнень

57учнів (16%)

Достатній рівень навчальних досягнень

151 учень (30%),

Середній рівень навчальних досягнень

212 учнів (39%)

Початковий рівень навчальних досягнень

73учнів (16%)

Якістьзнань

29%.

1-4 класи

рівень

2016-2017

2017-2018 (548 учнів)

Високий рівень навчальних досягнень

134учні (17%),

Достатній рівень навчальних досягнень

285учнів (59%)

Середній рівень навчальних досягнень

128 уч. (34%),

Початковий рівень навчальних досягнень

1 учень (1%).

Якістьзнань

67%.

З 15 травня по 22 травня 2018 року була проведена державна підсумкова атестація учнів 4-х класів. ДПА проводилось за розкладом проведення державної атестації учнів 4-х класів, затверджений керівником навчального закладу та погоджений начальником відділу освіти склад атестаційних комісій, затверджені матеріали для проведення ДПА учнів 4 класів за курс початкової загальної освіти.

150 учнів 4-х класів навчального закладу брало участь у ДПА

Результати ДПА:

Українська мова

рівень

2016-2017113

2017-2018

високий

55(47%);

50(33%);

достатній

54(46%);

60(40%);

середній

4(7%);

37(25%);

початковий

-

3(2%);

Математика

рівень

2016-2017

2017-2018

високий

56(49%);

62(41%);

достатній

51(45%);

60(40%);

середній

6(6 %);

24(16%);

початковий

-

4(3%);

Учні 9-х класів проходили державну підсумкову атестацію з трьох предметів:

· українська мова (диктант);

· математика (письмово);

· англійська мова (письмово).

Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів проводилася за завданнями МОН України відповідно до нормативних документів.

Результати атестації:

Українська мова

рівень

2016-2017

2017-2018

високий

30 учні (35%);

30 учні (35%);

достатній

48 учнів (56%);

48 учнів (56%);

середній

8 учнів (9%);

8 учнів (9%);

початковий

-

-

Математика

рівень

2016-2017

2017-2018

високий

15 (18%)

15 (18%)

достатній

32 (37%)

32 (37%)

середній

38 (44%)

38 (44%)

початковий

1(1%)

1(1%)

Англійська мова

рівень

2016-2017

2017-2018

високий

32 учні (37%)

32 учні (37%)

достатній

40 учнів (47%)

40 учнів (47%)

середній

14 учнів (16%)

14 учнів (16%)

початковий

-

-

Відповідно до річного плану роботи школи, у рамках внутрішньошкільного контролю, в грудні 2017 року були проведені зрізові контрольні роботи з алгебри, української мови, історії України в 11-му класі. Скориставшись даними моніторингу, можна простежити, як змінювалось якість знань учнів з предметів протягом року.

Моніторинг якості знань учнів з української мови:

Якість знань під час діагностичної контрольної (вересень)

Якість знань під час зрізової контрольної роботи

(грудень)

Якість знань під час ЗНО

90%

52%

67%

Варто зазначити, що учні 11-го класу протягом двох років навчались за філологічним напрямком (української філології профіль), який передбачав собою збільшення годин на вивчення мов, літератур та історії України. Можна зробити висновок, що вибраний профіль навчання був виправданий та достатньо результативний. Вчитель Бадьора І.В. проаналізувала дані результати зрізової контрольної роботи у грудні та вжила дієвих заходів по усуненню.

Моніторинг якості знань учнів з математики:

Якість знань під час діагностичної контрольної (вересень)

Якість знань під час зрізової контрольної роботи

(грудень)

Якість знань під час ЗНО

56%

45%

50%

Падіння якості знань учнів з математики (вчитель Варенко Г.С.) було виявлено ще під час зрізової контрольної роботи в грудні та продовжував знижуватись протягом року.

Моніторинг якості знань учнів з історії України:

Якість знань під час діагностичної контрольної (вересень)

Якість знань під час зрізової контрольної роботи

(грудень)

Якість знань під час ЗНО

90%

86%

76%

Моніторинг показав, що дана якість знань є достатньою для суспільно - гуманітарного напрямку (вчитель Мельник Л.М.), де дається збільшена кількість годин на вивчення історії

У навчальному закладі приділяється багато уваги роботі з обдарованою молоддю.

Результати роботи

Призери конкурсів:

У XVIІІ міжнародному конкурсі з українськоїмови ім. П. Яцика (2017-2018 н.р.)

№ п/п

Клас

ПІ учня

ПІ учителя

Місце

1.

4-А

Пономаренко Зоряна

Шведа Л.П.

1

2.

5-А

Краснобокий Віктор

Бадьора І.В.

31б.

3.

6-А

Цалко Неоніла

Бадьора І.В.

22б.

4.

6-А

Душинська Дарія

Бадьора І.В.

27б.

5.

Мельниченко Валерія

Бадьора І.В.

31,5б.

6.

9-В

Омельчук Валерія

Качуровська О.Г.

39,5б.

7.

10-А

Альміз Анна

Бадьора І.В.

1

8.

11

Травінська Анастасія

Яценко М.В.

27,5б.

VIІІ Міжнародний мовно- літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка (2017 - 2018н.р.)

№ п/п

Клас

ПІ учня

ПІ учителя

Місце

1.

5-Г

Швець Яна

Поволоцька Н.Б.

27б.

2.

6-В

Михайлевська Злата

Підлісняк Н.М.

14б.

3.

9-А

Мельник Софія

Качуровська О.Г.

39б.

4.

11

Травінська Анастасія

Яценко М.В.

20б.

МАН (2017-2018н.р.)

Учениця 9-А класу Мельник Софія зайняла І місце , керівник ‒Качуровська О.Г.

Поетичний конкурс «Зерна доброти»

Учасник 10 класу Логвинов Вадим зайняв ІІ місце , керівник ‒Бадьора І.В.

Результати участі учнів школи у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад наступні:(2017-2018 н.р.)

№з/п

Клас

Предмет

ПІБ учня

Місце

1.

9-В

Українська мова та література

Омельчук Валерія

3

2.

10-А

Альміз Анна

3

3.

Англійська мова

Ніщименко Ірина

3

4.

Сироватська Софія

4(5)

5.

6-Б

Математика

Твердохліб Ангеліна

4б.

6.

6-А

Юрченко Олександра

12б.

7.

8-Б

Біологія

Дубчак Аліна

4(5)

8.

9-В

Інформатика

Бутко Олексій

6

9.

8-Б

Географія

Лозовенко Альона

3

10.

8-Б

Хімія

Лозовенко Альона

12б.

11.

8-Б

Історія

Лозовенко Альона

2

12.

9-А

Правознавство

Шикута Валерія

15б.

13.

10-А

Трудове навчання

Блащук Артем

5

14.

10-А

Павлов Михайло

6

15.

10-А

Образотворче мистецтво

Альміз Анна

3

16.

8-В

Російська мова

Варенко Ольга

1

17

9-В

Карєєва Аліна

27б.

За підсумками участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін методичні об’єднання показали такі результати:

Моніторинг участі учнів школи у міському етапі

Всеукраїнських олімпіад

Навчальний рік

Кількість учнів

Призові місця

%

Увійшли в десятку

%

2015-2016

12

4

7

2016-2017

21

8

17

2017-2018

17

7

12

Участь у «МАН»

Предмет

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Українська

література

1

1

1

Англійська мова

1

-

-

Разом

2

1

1

На сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою нові цілі. Далеко не вперше з початкової школи розпочинається реформа освітньої галузі.

Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти, тому міністерство освіти України розпочало роботу по модернізації змісту саме початкової освіти. Від результативності й ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої та старшої школи, які мають бути пов’язані між собою принципом наступності. Програма змін розрахована на добрі півтора десятка років.

Далеко не вперше з початкової школи розпочинається реформа освітньої галузі. Влітку 2016 року відбулося оновлення навчальних програм для початкової школи і з 2016/2017 навчального року початкова школа розпочала працювати за оновленими навчальними програмами.

Шкільна бібліотека працює згідно з Законом України “Про загальну середню освіту”, Законом України “Про бібліотеку і бібліотечну справу” та іншими нормативними документами.

Бібліотека працює за планом роботи, який є складовою частиною річного плану роботи школи.

Система роботи шкільної бібліотеки спрямована на заохочення учнів до читання та підвищення рівня їх читацької компетентності, виховання бережливого ставлення до книги. Величезна увага приділяється пропагуванню української культури, українських традицій.

З метою залучення читачів до шкільної бібліотеки у вересні проведено екскурсії учнів 1, 5 класів, де учні познайомилися з правилами відвідування бібліотеки, правилами користування книгою, розміщенням розділів бібліотечного фонду, виставками «Першокласнику», «Славні герої нашої Петропавлівці». Проведено анкетування та аналіз читацьких формулярів. Виявлено, що найбільш популярна фантастична та пригодницька література, казки.

Ознайомила присутніх з наступними документами:

1. Інформаційно-методичний збірник КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» «Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році»

2. Лист МОН України від 17 серпня 2017 року № 1/11-8269“Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально -методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологиями) у 2018/2019 навчальному році”

3. Лист МОН від 17.08.2016 №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

4. Наказ МОН України № 491 від 10.05.2016 «Про надання підручникам грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”

5. Наказ МОН України від 29.04.2016 № 476 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами».

У 2018-2019 н .р. потреба у підручниках складає:

2кл.-162учень- забезпеченість- 72%;

3кл.-140учень- забезпеченість- 80%;

4кл.-132учень- забезпеченість- 100%;

5кл.-139учень- забезпеченість- 80%;

6кл.-108учень- забезпеченість- 95%;

7кл.-124 учень- забезпеченість- 98%;

8кл.-90 учень- забезпеченість- 100%;

9кл.-81 учень- забезпеченість- 100%;

10кл.- 40 учень- забезпеченість- до повного забезпечення учнів паперовими підручниками, рекомендовано користуватися електронними підручниками, дані сайту знаходяться в шкільній бібліотеці.

11кл.-40 учень- забезпеченість100%;

Таким чином, загальна забезпеченість підручниками складає 96%.

Ознайомила з графіком роботи бібліотеки у 2018- 2019 н.р.

З 2017/2018 навчального року оголошено старт експериментального втілення Концепції Нової української школи. Що це за документ? Це – проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти. У 2017-2018 н.р. його використовували у 100 шкіл по всій Україні, які долучилися до запровадження пілотного проекту інтегрованого навчання першокласників за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. У кожній області на державному рівні до пілотного проекту долучилися по 4 школи (в Запорізькій області – це школи міста Запоріжжя, Бердянську, Дніпрорудного та 1 школа Запорізького району).

Основне завдання сучасної початкової школи - переорієнтувати навчання на освоєння знань, умінь та ставлень, які потрібні сучасній людині для життя, заохочувати дітей до навчання, робити їх успішними.

Урок як організаційна форма навчання постійно зазнає багатьох змін у своїй побудові у зв’язку із змінами вимог до якості освіти, що їх висувають у різні часи перед школою влада, суспільство і педагогічна наука.

Ідея інтегрованого навчання є однією з провідних ідей сучасної освіти, оскільки модель навчання, побудована на засадах інтеграції, знімає проблему інтелектуального перенавантаження молодших школярів, сприяє цілісному розумінню світу учнями початкової школи, формуванню міжпредметних і ключових компетентностей учнів, стимулює розвиток пізнавальних і творчих здібностей, розв’язує суперечності в наступності між дошкільною та початковою освітою.

У 2017-2018 н.р у початковій ланці працювало 22 вчителя з них:

Мають вищу освіту-19

Середню спеціальну освіту, бакалавр-3

Мають кваліфікаційну категорію:

Вища- 8

Перша- 3

Друга- 1

Спеціаліст - 10

Мають педагогічне звання :

Старший учитель-6

вчитель- методист-1

6 класів початкової школи працювало за навчально - розвивальною програмою «Інтелект України»:

№з/п

ПІБ вчителя

клас

1

Артюх В.Ю.

1-А

2

Мазур Л.З

2-А

3

Тимощук-Фіалковська Т.М.

2-В

4

Головань І.М.

3-Б

5

Лазебник О.О.

3-А

6

Шведа Л.П.

4-А

Протягом 2017-2018 н.р. були видані наступні накази з підготовки вчителя до роботи в умовах НУШ:

- Про затвердження плану заходів з реалізації основних положень

Концепції «Нова українська школа» у 2017/2018 навчальному році

від18.09.2017 року № 147.

2. Протягом 2017-2018 н.р. питання реалізації Концепції “Нова українська школа” розглядалися на засіданнях педагогічних рад:

Ø Протокол № 7 від 30 серпня 2017 року «Аналіз результатів навчально-виховної роботи у 2017/2018 навчальному році та завдання на новий навчальний рік. Нова українська школа: практична реалізація»;

Ø Протокол№ 8 від 24 листопада2017року «Особливості роботи вчителя в умовах реалізації основних ідей Нової Української Школи та включення в навчальний процес інноваційних підходів для формування предметних компетентностей молодших школярів»;

Ø Протокол №1 від01.02.2018 «Створення в навчальному закладі нового освітнього простору для 1-х класів з метою упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Зазначені питання також розглядались на засіданнях методичної ради навчального закладу: протокол №1 від 11.09.2017р. «Закон «Про освіту»: основні завдання»; протокол №2 від 18.10.2017р. «Щодо загальних питань впровадження Закону України «Про освіту»; на засіданнях методичних обєднань протягом вересня- січняня 2017,2018 н.р.

3. По начальному закладу було видано наказ про організацію методичної роботи : «Про підсумки методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році»від «22» вересня 2017 року167.

У 2017-2018 н.р. пройшли навчання 6 учителів, які будуть працювати у НУШ з 2018 н. р., Це вчителі: ШведаЛ.П., ТосічЛ.М., АкімоваЛ.В., ЦісельськаА.В., МаслійТ.В., МандибураІ.О. Навчання проводилось дистанційно за програмою «Edera» та очно протягом року. Всі вчителі отримали відповідні сертифікати.Протягом літа 2018 року вчителі приложили богато зусиль з підготовки навчальних приміщень до роботи в умовах НУШ.

У 2018-2019 н.р. мають пройти навчання з підготовки до роботи в умовах НУШ такі вчителі : Лазебник О.О., Головань І.М., Тодавчич Н.В., Рабінович О.Б., Броневицька О.Г., Кравченко Т.В.

Шкільна бібліотека працює згідно з Законом України “Про загальну середню освіту”, Законом України “Про бібліотеку і бібліотечну справу” та іншими нормативними документами.

Бібліотека працює за планом роботи, який є складовою частиною річного плану роботи школи.

Система роботи шкільної бібліотеки спрямована на заохочення учнів до читання та підвищення рівня їх читацької компетентності, виховання бережливого ставлення до книги. Величезна увага приділяється пропагуванню української культури, українських традицій.

З метою залучення читачів до шкільної бібліотеки у вересні проведено екскурсії учнів 1, 5 класів, де учні познайомилися з правилами відвідування бібліотеки, правилами користування книгою, розміщенням розділів бібліотечного фонду, виставками «Першокласнику», «Славні герої нашої Петропавлівці». Проведено анкетування та аналіз читацьких формулярів. Виявлено, що найбільш популярна фантастична та пригодницька література, казки.

Ознайомила присутніх з наступними документами:

6. Інформаційно-методичний збірник КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» «Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році»

7. Лист МОН України від 17 серпня 2017 року № 1/11-8269“Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологиями) у 2018/2019 навчальному році”

8. Лист МОН від 17.08.2016 №1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

9. Наказ МОН України № 491 від 10.05.2016 “Про надання підручникам грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”

10. Наказ МОН України від 29.04.2016 № 476 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами».

У 2018-2019 н .р. потреба у підручниках складає:

2кл.-162учень- забезпеченість- 72%;

3кл.-140учень- забезпеченість- 80%;

4кл.-132учень- забезпеченість- 100%;

5кл.-139учень- забезпеченість- 80%;

6кл.-108учень- забезпеченість- 95%;

7кл.-124 учень- забезпеченість- 98%;

8кл.-90 учень- забезпеченість- 100%;

9кл.-81 учень- забезпеченість- 100%;

10кл.-40 учень- забезпеченість- до повного забезпечення учнів паперовими підручниками,рекомендовано користуватися електроними підручниками,дані сайту знаходяться в шкільній бібліотеці.

11кл.-40 учень- забезпеченість100%;

Таким чином, загальна забезпеченість підручниками складає 96%.

Ознайомила з графіком роботи бібліотеки у 2018- 2019 н.р.

Успішно реалізується програма «Степендіати сільського голови».

в 2017 році вдалось реалізувати :

1. Сільською радою

- проведено заміну вікон на пластикові в актовій залі школи ;

- оздоровлено команду юних вихованців спортивної секції «Біатлон», керівники Попов В.В. Попова Т.В.

2. Замінено труби подачі холодної води загальної довжини 100 метрів погонних ( райво) .

3. Придбано необхідний інвентар для школи.

4. Оздоровлено 16 дітей соціально - незахищеної категорії через благодійний фонд «Тріумф серця».

5. Продовжено угоду про співпрацю з благодійною організацією «Тріумф серця». Систематично відбувається супровід дітей з мало захищених сімей через благодійну організацію «Тріумф серця».

В грудні 2018 року буде винесено на засідання бюджетної комісії та сесії сільської ради питання формування бюджету на 2019 рік з урахуванням питань життєзабезпечення школи та її повноцінного функціонування , а саме:

№ п/п

Назва роботи

Фінансування тис.грн.

Джерела фінансування

Примітка

1.

Передбачено кошти для преміювання відмінників навчання, переможців та лауреатів районних, обласних предметних олімпіад та Всеукраїнських конкурсів .

.

Місцевий бюджет

Сільська рада

2.

Виділити кошти на оздоровлення талановитої молоді та дітей соціально незахищеної категорії с. П. Борщагівки

20тис.грн.

Місцевий бюджет

Сільська рада

3.

Виготовлення документації для шатрового накриття корпусу №2 та утеплення даного корпусу.

4.

Завершити розпочатий ремонт а актовій залі школи.

5.

Придбати кошти для заміни плитки на центральному вході школи загальною площею 200 кв. м

6.

Придбання Новорічних подарунків для першокласників.

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу. На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління, хто разом з нами йде одним шляхом.

Кiлькiсть переглядiв: 105